Joulu

Ar­ki­huo­le­si kaik­ki hei­tä” kai­kuu Ko­ti­pir­tin ra­dios­ta. Rii­si­puu­roa täy­tyy keit­tää. Ku­ka­han man­te­lin mah­taa nos­taa? “Ja niin jou­lu…

Jut­tuun

Esittelyssä sairaanhoitaja Tiina

Ku­ka olet? Mi­kä on toi­men­ku­va­si Kar­pa­lo­ko­deil­la? Tii­na Sai­nio. Toi­min Kar­pa­lo­ko­deil­la sai­raan­hoi­ta­jan ja Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­van si­jai­se­na.…

Jut­tuun

Reetan tarina

Aloi­tin työt Kars­tu­las­sa tam­mi­kuus­sa 2018. Mi­nul­la on taus­tal­la mo­nen­lais­ta kou­lu­tus­ta ja osaa­mis­ta. Ter­veys­tie­teis­tä olen väi­tel­lyt ai­na…

Jut­tuun

Kalervon tarina

Kä­vin haas­tat­te­le­mas­sa Koi­vu­ran­nan van­hin­ta asu­kas­ta Ka­ler­voa. Pyy­sin hän­tä ker­to­maan elä­mäs­tään ihan mi­tä ta­han­sa, jo­ten 87-vuo­­tias Ka­ler­vo…

Jut­tuun

Juhannustansseissa

Ei­len 20.6.2018 Kar­pa­lo­ko­tien vä­keä oli Kars­tu­lan toi­min­ta­kes­kuk­sen ja Ki­min­gin nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mis­sä ju­han­nus­tans­seis­sa Ki­min­gin Uit­to­kal­liol­la. Uit­to­kal­liol­la eli…

Jut­tuun

Pekan tarina

Kar­pa­lo­ko­tien oma musiik­ki­mies Pek­ka on asu­nut Koi­vu­ran­nas­sa suu­rin piir­tein kym­me­ni­sen vuot­ta. ”On­han tääl­lä ihan mu­ka­va asua”,…

Jut­tuun