TARUN TARINA

Nais­ten­päi­vän kun­niak­si esit­te­lem­me asuk­kaam­me Ta­run ta­ri­nan   ”Olen Ta­ru, 32-vuot­­ta. Muu­tin ke­vääl­lä 2021 Mul­tial­ta Kars­tu­laan Koivurannan… 

Jut­tuun

Tuulan tarina

Olen terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ja olen täl­lä het­kel­lä sai­raan­hoi­ta­jan si­jai­se­na Kar­pa­lo­ko­deil­la. Olen ko­toi­sin Kars­tu­las­ta eli “pal­jas­jal­kai­nen” kars­tu­nen niin… 

Jut­tuun

Syksyn tapahtumia

Eri­tyi­set olym­pia­lai­set Kar­pa­lo­ko­deil­la on ol­lut vauh­di­kas syk­sy, jo­ka pol­kais­tiin käyn­tiin eri­tyi­sil­lä olym­pia­lai­sil­la syys­kuus­sa. Eri­tyi­set olym­pia­lai­set jär­jes­tet­tiin yhteistyössä… 

Jut­tuun

Joulu

Ar­ki­huo­le­si kaik­ki hei­tä” kai­kuu Ko­ti­pir­tin ra­dios­ta. Rii­si­puu­roa täy­tyy keit­tää. Ku­ka­han man­te­lin mah­taa nos­taa? “Ja niin jou­lu joutui… 

Jut­tuun

Esittelyssä sairaanhoitaja Tiina

Ku­ka olet? Mi­kä on toi­men­ku­va­si Kar­pa­lo­ko­deil­la? Tii­na Sai­nio. Toi­min Kar­pa­lo­ko­deil­la sai­raan­hoi­ta­jan ja Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­van sijaisena.… 

Jut­tuun

Reetan tarina

Aloi­tin työt Kars­tu­las­sa tam­mi­kuus­sa 2018. Mi­nul­la on taus­tal­la mo­nen­lais­ta kou­lu­tus­ta ja osaa­mis­ta. Ter­veys­tie­teis­tä olen väi­tel­lyt aina… 

Jut­tuun