Jalkahoitaja käy hemmottelemassa Kotipirtin asukkaita

Ko­ti­pir­tin asuk­kai­den elä­mään kuu­luu ar­jen li­säk­si myös ri­paus hem­mot­te­lua, mi­kä­li he niin ha­lua­vat. Asuk­kaat saa­vat oman…

Jut­tuun

Kuva 3. Elämää Koivurannassa.

Paulan tarina

Koi­vu­ran­nan Pau­la on ai­na hy­väl­lä tuu­lel­la. Her­syä­vän nau­run kuu­lee jo kau­kaa, kun Pau­la rul­lai­lee pai­kal­le. ”Kyl­lä…

Jut­tuun

Tiinan tarina

Olen Tii­na Vier­ta­mo, 22-vuo­­tias nai­nen, jon­ka juu­ret ovat Kars­tu­las­sa. Ly­hyt elä­män­tai­pa­lee­ni on kul­jet­ta­nut mi­nua Kaus­ti­sen musiik­ki­lu­kion…

Jut­tuun

Laurin arkea

Lau­ri in­nos­tui ker­to­maan omas­ta ar­jes­taan Koi­vu­ran­nas­sa. ”Mi­nä nousen ylös, puen pääl­le ja sit­ten käyn tuol­la ruo­ka­sa­lis­sa…

Jut­tuun

Irman tarina

Yk­si Kar­pa­lo­ko­tien pit­kä­ai­kai­sim­mis­ta asuk­kais­ta on ai­na yh­tä hy­vän­tuu­li­nen Ir­ma. Hän on asu­nut sa­mas­sa huo­nees­sa Kar­pa­lo­ko­deil­la useam­man…

Jut­tuun

Avustaja tuo iloa arkeen

Hy­my on her­käs­sä, kun avus­ta­ja Tai­na on vii­koit­tai­sel­la käyn­nil­lään Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kaan Tii­nan luo­na. 52-vuo­­tias Tii­na on…

Jut­tuun