Juhannustansseissa

Ei­len 20.6.2018 Kar­pa­lo­ko­tien vä­keä oli Kars­tu­lan toi­min­ta­kes­kuk­sen ja Ki­min­gin nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mis­sä ju­han­nus­tans­seis­sa Ki­min­gin Uit­to­kal­liol­la. Uit­to­kal­liol­la eli… 

Jut­tuun

Pekan tarina

Kar­pa­lo­ko­tien oma musiik­ki­mies Pek­ka on asu­nut Koi­vu­ran­nas­sa suu­rin piir­tein kym­me­ni­sen vuot­ta. ”On­han tääl­lä ihan mu­ka­va asua”,… 

Jut­tuun

Jalkahoitaja käy hemmottelemassa Kotipirtin asukkaita

Ko­ti­pir­tin asuk­kai­den elä­mään kuu­luu ar­jen li­säk­si myös ri­paus hem­mot­te­lua, mi­kä­li he niin ha­lua­vat. Asuk­kaat saa­vat oman… 

Jut­tuun

Kuva 3. Elämää Koivurannassa.

Paulan tarina

Koi­vu­ran­nan Pau­la on ai­na hy­väl­lä tuu­lel­la. Her­syä­vän nau­run kuu­lee jo kau­kaa, kun Pau­la rul­lai­lee pai­kal­le. ”Kyl­lä…

Jut­tuun

Tiinan tarina

Olen Tii­na Vier­ta­mo, 22-vuo­­tias nai­nen, jon­ka juu­ret ovat Kars­tu­las­sa. Ly­hyt elä­män­tai­pa­lee­ni on kul­jet­ta­nut mi­nua Kaus­ti­sen musiikkilukion… 

Jut­tuun

Laurin arkea

Lau­ri in­nos­tui ker­to­maan omas­ta ar­jes­taan Koi­vu­ran­nas­sa. ”Mi­nä nousen ylös, puen pääl­le ja sit­ten käyn tuol­la ruokasalissa… 

Jut­tuun