Toukokuun kuulumisia

Tou­ko­kuun ai­ka­na olem­me… Teh­neet äi­tien­päi­vä­kort­te­ja Ul­koil­leet ah­ke­ras­ti naut­tien ke­säi­sis­tä jär­vi­mai­se­mis­ta Ih­me­tel­leet kes­ken len­kin al­ka­vaa rae­kuu­roa Ruokailleet… 

Jut­tuun

Selkokielen päivä

Hy­vää kan­sain­vä­lis­tä sel­ko­kie­len päi­vää! Sel­ko­kie­lel­lä tar­koi­te­taan yleis­kiel­tä hel­pom­paa suo­mea. Sel­ko­kie­les­tä on apua ih­mi­sil­le, joil­le lu­ke­mi­nen tai… 

Jut­tuun

Huhtikuun kuulumisia

Huh­ti­kuus­sa olem­me elel­leet mah­dol­li­sim­man ta­val­lis­ta ar­kea naut­tien saa­pu­van ke­sän mer­keis­tä. Va­paat asun­not: Enon­ran­ta 3 asun­toa, 1h… 

Jut­tuun

Karpalokodit - Yhteystiedot

Haussa kaksi ohjaajaa/lähihoitajaa

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön Kar­pa­lo­ko­dit tar­jo­aa pal­ve­lua­su­mis­ta ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ja vam­mai­sil­le asuk­kail­le kol­mes­sa eri yk­si­kös­sä. Kar­pa­lo­ko­deis­sa ar­vos­te­taan yk­si­löä ja… 

Jut­tuun

Tiedote 9.4. / koronavirus

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus COVID19 tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian ai­ka­na Asuk­kai­dem­me tur­val­li­suus on meille… 

Jut­tuun

Maaliskuun kuulumisia

Maa­lis­kuun ar­kea: Ar­ki yk­si­köis­säm­me on jat­ku­nut nor­maa­li­na poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta. Olem­me li­sän­neet ul­koi­lua ja oh­jat­tua toi­min­taa yk­si­kön ulkopuolisten… 

Jut­tuun