Joulukuun ja tammikuun kuulumisia

Jou­lu­kuun ja tam­mi­kuun ta­pah­tu­mia: 5.12. Omais­ten il­ta Ko­­ti­­pirt­­ti-Mai­­ja­­las­­sa 13.12. Jou­lu­juh­la Kars­tu­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Kir­kos­sa oli…

Jut­tuun

Hyvää joulua!

Jou­lu­lo­mien ta­kia jou­lu­kuun tie­do­te tu­lee tam­mi­kuun puo­lel­la.

Marraskuun kuulumisia

Mar­ras­kuun ta­pah­tu­mia: 5.11. Kars­tu­lan kun­nan lii­kun­na­noh­jaa­ja He­li Ala­pi­ha kä­vi oh­jaa­mas­sa Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la tuo­li­jum­pan. 7.11. Kä­vim­me ka­­rao­­ke-tans­­seis­­sa…

Jut­tuun

Tuulan tarina

Olen terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ja olen täl­lä het­kel­lä sai­raan­hoi­ta­jan si­jai­se­na Kar­pa­lo­ko­deil­la. Olen ko­toi­sin Kars­tu­las­ta eli “pal­jas­jal­kai­nen” kars­tu­nen niin…

Jut­tuun

Syksyn tapahtumia

Eri­tyi­set olym­pia­lai­set Kar­pa­lo­ko­deil­la on ol­lut vauh­di­kas syk­sy, jo­ka pol­kais­tiin käyn­tiin eri­tyi­sil­lä olym­pia­lai­sil­la syys­kuus­sa. Eri­tyi­set olym­pia­lai­set jär­jes­tet­tiin yh­teis­työs­sä…

Jut­tuun

Vane edistää vammaisten oikeuksia

Tä­mä blo­gi­teks­ti poh­jau­tuu Riit­ta Bur­re­lin ko­lum­niin “Työ vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sien pa­ris­sa jat­kuu”. VANE edis­tää vam­mais­ten oi­keuk­sia…

Jut­tuun