Toukokuun kuulumisia

Tou­ko­kuun ai­ka­na olemme…

 • Teh­neet äitienpäiväkortteja
 • Ul­koil­leet ah­ke­ras­ti naut­tien ke­säi­sis­tä järvimaisemista
 • Ih­me­tel­leet kes­ken len­kin al­ka­vaa raekuuroa
 • Ruo­kail­leet ke­lien sal­lies­sa ulkona
 • Gril­lan­neet mak­ka­raa vappuna
 • Ta­van­neet omai­sia ul­ko­na oh­jeis­tet­tu­ja tur­va­vä­le­jä noudattaen
 • Soit­ta­neet pu­he­lui­ta ja vi­deo­pu­he­lui­ta omais­ten kanssa
 • Jat­ka­neet toi­min­ta­te­ra­pi­aa vi­deo­yh­teyk­sien avulla
 • Ko­keil­leet etäyh­teyk­sien avul­la toi­min­ta­kes­kuk­sen toi­min­taan osallistumista

Va­paat asunnot:

 • Enon­ran­ta
  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla
 • Enon­rin­ne
  • 4 asun­toa, 1h+k, 28,5m²
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Lin­nun­lau­lu
  • 2 asun­toa, 2h+k, 52,2m² ja 49,5m²
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä ap­teek­ki, kau­pat ja pankki
 • Män­ty­lä
  • Tu­los­sa va­pai­ta asun­to­ja re­mon­tin jälkeen

 

Li­sä­tie­toa asun­nois­ta saat Vs. toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Hok­ka­sel­ta p. 040 322 7116 tai .