ELOKUUN KUULUMISIA

Elo­kuus­sa on yhä riit­tä­nyt au­rin­koi­sia päi­viä ja Kar­pa­lo­ko­deil­la on edel­leen vie­tet­ty ai­kaa ul­ko­na lop­pu­ke­säs­tä naut­tien. Sa­mal­la…

Jut­tuun

HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuus­sa on pääs­ty naut­ti­maan uk­ko­sen ja rank­ka­sa­tei­den li­säk­si myös au­rin­gon pais­tees­ta. Ai­kaa on­kin vie­tet­ty pal­jon ul­ko­na.…

Jut­tuun

KESÄKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on nau­tit­tu au­rin­koi­ses­ta ke­säs­tä ja vie­tet­ty pal­jon ai­kaa ul­ko­na. Yk­si­köis­sä on pe­lat­tu ul­ko­pe­le­jä ja ruo­kail­tu…

Jut­tuun

TIEDOTE 26.6. / KORONAVIRUS

Tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le Hal­li­tus ja so­­si­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (STM) suo­sit­te­lee 24.6.2020, et­tä…

Jut­tuun

Toukokuun kuulumisia

Tou­ko­kuun ai­ka­na olem­me… Teh­neet äi­tien­päi­vä­kort­te­ja Ul­koil­leet ah­ke­ras­ti naut­tien ke­säi­sis­tä jär­vi­mai­se­mis­ta Ih­me­tel­leet kes­ken len­kin al­ka­vaa rae­kuu­roa Ruo­kail­leet…

Jut­tuun

Huhtikuun kuulumisia

Huh­ti­kuus­sa olem­me elel­leet mah­dol­li­sim­man ta­val­lis­ta ar­kea naut­tien saa­pu­van ke­sän mer­keis­tä. Va­paat asun­not: Enon­ran­ta 3 asun­toa, 1h…

Jut­tuun