TAMMIKUUN KUULUMISIA

Vuo­si on al­ka­nut mu­ka­vis­sa tun­nel­mis­sa. Jou­lu­lo­man pää­tyt­tyä asuk­kaat ovat pa­lan­neet työ­hön toi­min­ta­kes­kuk­seen. Myös fy­sio­te­ra­pia ja ryhmämusiikkiterapia… 

Jut­tuun

Toiminnanjohtaja suorassa TE-live lähetyksessä 18.1.2023 klo 14 alkaen (tulossa myös tallenne)

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön ja Kar­pa­lo­ko­tien toi­min­nan­joh­ta­ja Ai­ri Hok­ka­nen on tä­nään 18.1.2023 suo­ras­sa TE-li­­ve lä­he­tyk­ses­sä klo 14 alkaen.… 

Jut­tuun

JOULUKUUN KUULUMISIA

Jou­lu­kuu lä­he­nee lop­pua ja vuo­si on vaih­tu­mas­sa. Jou­lu­kuus­sa pi­det­tiin asuk­kai­den pik­ku­jou­lut yk­si­köis­sä, joi­hin Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki… 

Jut­tuun

MARRASKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on mar­ras­kuus­sa vie­tet­ty isäin­päi­vää ja py­häin­päi­vää. Ko­ti­pir­tis­sä on rat­kot­tu ar­voi­tuk­sia ja pi­det­ty tie­to­vi­sai­lu­ja, pe­lat­tu bingoa… 

Jut­tuun

SYYSKUUN KUULUMISIA

Syys­kuus­sa vie­tet­tiin muun muas­sa Ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­päi­vää Kars­tu­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Päi­vän jär­jes­ti Kars­tu­lan kap­pe­li­seu­ra­kun­ta, mu­ka­na oli… 

Jut­tuun

ELOKUUN KUULUMISIA

Ko­ti­pir­tis­sä on her­ku­tel­tu jää­te­löl­lä, ul­koil­tu ja nau­tit­tu elo­kui­sis­ta läm­pi­mis­tä päi­vis­tä. Pi­ha­ko­das­sa on pais­tet­tu let­tu­ja ja juotu… 

Jut­tuun