TOUKOKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on nau­tit­tu au­rin­gos­ta ja ke­säi­sis­tä päi­vis­tä ul­koil­len se­kä viet­tä­mäl­lä ai­kaa pi­ha­pii­ris­sä. Ko­ti­pir­tin vä­ki on paistanut… 

Jut­tuun

HUHTIKUUN KUULUMISIA

Huh­ti­kuus­sa pe­rus­tet­tiin musiik­ki­ryh­mä yh­teis­työs­sä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n kans­sa. Musiik­ki­ryh­mä ko­koon­tuu kes­ki­viik­koi­sin Ko­ti­pir­tis­sä. Ryh­mäs­sä on mukana… 

Jut­tuun

MAALISKUUN KUULUMISIA

Ko­ti­pir­tis­sä asuk­kail­le jär­jes­tet­tiin ren­tou­tus­tuo­kioi­ta, kä­­si- ja jal­ka­hie­ron­taa. Li­säk­si nais­ten­päi­vä­nä teh­tiin kam­pauk­sia. Koi­vu­ran­nas­sa on pe­lat­tu eri­lai­sia pääsiäispelejä… 

Jut­tuun

HALLITUKSEN ILTAKOULU

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön hal­li­tuk­sen jä­se­net ko­koon­tui­vat 20.3.2024 viet­tä­mään vuo­sit­tais­ta il­ta­kou­lua. Il­ta­kou­lus­sa esi­tel­tiin sää­tiön toi­min­taa myös uusil­le jäsenille… 

Jut­tuun

HELMIKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la as­kar­rel­tiin ys­tä­vän­päi­vä­kort­te­ja ja ys­tä­vän­päi­vä­juh­lia vie­tet­tiin hie­man etu­kä­teen Koi­vu­ran­nas­sa. Juh­lien isän­tä­nä toi­mi Dj-Etu­­tuk­­ka ja oh­jel­mas­sa oli… 

Jut­tuun

TAMMIKUUN KUULUMISIA

Tam­mi­kuus­sa vie­tet­tiin lop­piais­ta, jol­loin ke­rät­tiin myös jou­lu­ko­ris­tei­ta pois. Ko­vil­la pak­ka­sil­la pi­det­tiin ta­kas­sa tul­ta ja tou­hut­tiin sisätiloissa.… 

Jut­tuun