MARRASKUUN KUULUMISIA

Ko­ti­pir­tis­sä on muun muas­sa säes­tet­ty ryt­mi­soit­ti­mil­la ja lau­let­tu, poh­dis­kel­tu ar­voi­tuk­sia ja pi­det­ty tie­to­vi­saa, maa­lat­tu ve­si­vä­reil­lä sekä… 

Jut­tuun

LOKAKUUN KUULUMISIA

Lo­ka­kuus­sa on tou­hut­tu mo­nen­lais­ta. Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on teh­ty yh­des­sä tal­via­se­tel­mia ja ri­pus­tet­tu kausi­va­lo­ja pi­me­ne­vien päi­vien iloksi,… 

Jut­tuun

SYYSKUUN KUULUMISIA

Syys­kuun ko­ho­koh­ta oli Ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­päi­vä. Mu­ka­na oli va­paa­eh­toi­sia avus­ta­jia Elä­ke­lii­ton Kars­tu­lan yh­dis­tyk­ses­tä ja Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki… 

Jut­tuun

ELOKUUN KUULUMISIA

Ar­ki on pa­lan­nut Kar­pa­lo­ko­deil­le ja osa asuk­kais­tam­me on jäl­leen aloit­ta­nut työt toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa ja avo­työs­sä. Koi­vu­ran­nas­sa on… 

Jut­tuun

HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuun hel­tei­siä päi­viä on vie­tet­ty Koi­vu­ran­nas­sa muun muas­sa pe­lai­le­mal­la pi­ha­pe­le­jä ja ul­koi­le­mal­la, vä­rit­tä­mäl­lä se­kä mais­te­le­mal­la ja… 

Jut­tuun

TIEDOTE HENKILÖSTÖMUUTOKSESTA

Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­va ja Kar­pa­lo­ko­tien ter­vey­den­hoi­ta­ja Mi­ra Taa­vit­sai­nen on siir­ty­mäs­sä toi­siin teh­tä­viin eri työ­nan­ta­jal­le. Mi­ran seuraajana… 

Jut­tuun