HUHTIKUUN KUULUMISIA

Koi­vu­ran­nas­sa ar­vuu­tel­tiin jäi­den läh­te­mis­tä ja oi­kein ar­van­neet sai­vat or­vo­kit pal­kin­nok­si. Per­jan­tai­na vie­tet­tiin vap­pua muun muas­sa pelaamalla… 

Jut­tuun

KESÄKAMPANJA NUORILLE: Tule meille töihin, me tarjoamme asumisen

KARPALOKOTIEN KESÄKAMPANJA: Al­le 29-vuo­­tias lä­hi­hoi­ta­ja tai so­sio­no­mi — tu­le ke­säk­si töi­hin, me tar­joam­me asu­mi­sen Tule… 

Jut­tuun

MAALISKUUN KUULUMISIA JA PÄÄSIÄISEN VIETTOA

Maa­lis­kuus­sa on ko­ris­tel­tu ja as­kar­rel­tu pää­siäis­tä var­ten, lai­tet­tu rai­ruo­hoa kas­va­maan, ul­koil­tu ja lenk­keil­ty. Koi­vu­ran­nas­sa on myös… 

Jut­tuun

AVOIMET TYÖPAIKAT / PÄIVITETTY 15.3.

Kar­pa­lo­ko­deil­la on avoi­me­na yh­teen­sä 3 paik­kaa, ha­kuai­ka 31.3.2021 as­ti. Kar­pa­lo­ko­deil­la vä­li­te­tään hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta ja tar­joam­me viihtyisän… 

Jut­tuun

HELMIKUUN KUULUMISIA

Hel­mi­kuus­sa on lei­vot­tu ru­ne­ber­gin­tort­tu­ja ja las­kiais­pul­lia, vie­tet­ty ys­tä­vän­päi­vää her­ku­tel­len Kars­tu­lan Mar­tat ry:n lah­joit­ta­mil­la lei­von­nai­sil­la se­kä lähetetty… 

Jut­tuun

TAMMIKUUN KUULUMISIA

Vuo­si on al­ka­nut yk­si­köis­sä rat­toi­sas­ti. Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tis­­sä on lei­vot­tu jou­lun jäl­keen taas kor­va­puus­te­ja, kuun­nel­tu musiik­kia ja Topeliuksen… 

Jut­tuun