HEINÄKUUN KUULUMISIA

Asuk­kaat ovat viet­tä­neet hei­nä­kuus­sa ke­sä­lo­maa toi­min­ta­kes­kuk­sen ol­les­sa kiin­ni. Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on muun muas­sa pe­lat­tu bin­goa, tehty… 

Jut­tuun

AVOIMET TYÖPAIKAT

Kar­pa­lo­ko­deil­la on avoi­me­na yh­teen­sä 3 paik­kaa, ha­kuai­ka 31.7.2022 as­ti. Kat­so päi­vi­te­tyt hen­ki­lös­tö­etum­me. Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön Kar­pa­lo­ko­dit tarjoaa… 

Jut­tuun

KESÄKUUN KUULUMISIA

Ke­sä­kuus­sa Kar­pa­lo­ko­deil­la on vie­tet­ty pal­jon ai­kaa ul­ko­na se­kä pe­lat­tu eri­lai­sia pe­le­jä. Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lon vä­ki as­kar­te­li kesäisiä… 

Jut­tuun

TOUKOKUUN KUULUMISIA

Tou­ko­kuun ko­ho­koh­ta oli Pel­­ti- ja Ra­ken­nus­pal­ve­lu Vai­ni­kai­nen Oy:n jär­jes­tä­mä Joel Hal­li­kai­sen keik­ka Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la äi­tien­päi­vä­nä. Keikka… 

Jut­tuun

HUHTIKUUN KUULUMISIA

Huh­ti­kuus­sa on vie­tet­ty pää­siäis­tä, lau­let­tu lau­lu­ja, kuun­nel­tu musiik­kia ja tans­sit­tu. Ko­ti­pir­tis­sä jär­jes­tet­tiin myös ryh­mä­musiik­ki­te­ra­pi­aa, jos­sa matkustettiin… 

Jut­tuun

MAALISKUUN KUULUMISIA

Maa­lis­kuus­sa on ul­koil­tu pal­jon ja juo­tu jo päi­vä­kah­vit­kin ul­ko­na au­rin­gon pais­tees­sa. Yk­si­köis­sä on myös lei­vot­tu ja… 

Jut­tuun