TAMMIKUUN KUULUMISIA

Tam­mi­kuus­sa vie­tet­tiin lop­piais­ta, jol­loin ke­rät­tiin myös jou­lu­ko­ris­tei­ta pois. Ko­vil­la pak­ka­sil­la pi­det­tiin ta­kas­sa tul­ta ja tou­hut­tiin sisätiloissa.… 

Jut­tuun

JOULUKUUN KUULUMISIA

Jou­lun py­hät ovat ta­ka­na päin ja uusi vuo­si edes­sä. Jou­lu­kuus­sa vie­tet­tiin en­sin Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­kiyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­miä pikkujouluja… 

Jut­tuun

Joulutervehdys

Kar­pa­lo­ko­deil­la hil­jen­ny­tään jou­lun viet­toon.  Py­hien ai­kaan yh­tey­de­no­tot suo­raan yk­si­köi­hin, pal­ve­lu­vas­taa­vat ja toi­mis­ton vä­ki ta­voi­tet­ta­vis­sa jäl­leen keskiviikkona… 

Jut­tuun

Marraskuun kuulumisia

Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la kä­si­tel­tiin mar­ras­kuus­sa ad­vent­tia, kes­kus­tel­tiin sen tar­koi­tuk­ses­ta ja as­kar­rel­tiin kynt­ti­löi­tä. Asuk­kaat pe­la­si­vat myös muun muassa… 

Jut­tuun

LOKAKUUN KUULUMISIA

Asuk­kaat viet­ti­vät syys­lo­maa toi­min­ta­kes­kuk­sen ol­les­sa sul­jet­tu­na. Osa asuk­kais­ta kä­vi ko­to­na ter­veh­ti­mäs­sä lä­hei­siä ja osal­la kä­vi vieraita.… 

Jut­tuun

SYYSKUUN KUULUMISIA

Syk­sy on saa­pu­nut mut­ta vie­lä on pääs­ty naut­ti­maan läm­pöi­sis­tä­kin päi­vis­tä 😊 Yk­si­köis­sä on ul­koil­tu sään salliessa… 

Jut­tuun