TOUKOKUUN KUULUMISIA

Tou­ko­kuu käyn­nis­tyi vap­pu­juh­lil­la, li­säk­si on vie­tet­ty asuk­kai­den syn­ty­mä­päi­viä se­kä äi­tien­päi­vää. Osa asuk­kais­ta osal­lis­tui kä­ve­ly­ta­pah­tu­maan ja matkaa… 

Jut­tuun

HUHTIKUUN KUULUMISIA

Yk­si­köis­sä on vie­tet­ty pää­siäis­tä, syö­ty mäm­miä ja suklaa­mu­nia. Pit­kä­per­jan­tai­na jär­jes­tet­tiin seu­ra­kun­nan eh­tool­lis­har­taus. Ko­ti­pir­tin asuk­kaat ovat maalanneet… 

Jut­tuun

MAALISKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on maa­lis­kuus­sa ul­koil­tu, lau­let­tu ja kuun­nel­tu ke­väi­siä lau­lu­ja, poh­dit­tu ar­voi­tuk­sia, pais­tet­tu mak­ka­raa ta­kas­sa, lei­vot­tu sämpylöitä,… 

Jut­tuun

HELMIKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la vie­tet­tiin yh­tei­nen ul­koi­lu­ta­pah­tu­ma yh­teis­työs­sä Rat­su­tal­li Hau­bit­sin se­kä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­kiyh­dis­tyk­sen kans­sa. Asuk­kaat pää­si­vät rap­sut­te­le­maan ponia… 

Jut­tuun

TAMMIKUUN KUULUMISIA

Vuo­si on al­ka­nut mu­ka­vis­sa tun­nel­mis­sa. Jou­lu­lo­man pää­tyt­tyä asuk­kaat ovat pa­lan­neet työ­hön toi­min­ta­kes­kuk­seen. Myös fy­sio­te­ra­pia ja ryhmämusiikkiterapia… 

Jut­tuun

Toiminnanjohtaja suorassa TE-live lähetyksessä 18.1.2023 klo 14 alkaen (tulossa myös tallenne)

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön ja Kar­pa­lo­ko­tien toi­min­nan­joh­ta­ja Ai­ri Hok­ka­nen on tä­nään 18.1.2023 suo­ras­sa TE-li­­ve lä­he­tyk­ses­sä klo 14 alkaen.… 

Jut­tuun