MARRASKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on mar­ras­kuus­sa vie­tet­ty isäin­päi­vää ja py­häin­päi­vää. Ko­ti­pir­tis­sä on rat­kot­tu ar­voi­tuk­sia ja pi­det­ty tie­to­vi­sai­lu­ja, pe­lat­tu bingoa… 

Jut­tuun

SYYSKUUN KUULUMISIA

Syys­kuus­sa vie­tet­tiin muun muas­sa Ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­päi­vää Kars­tu­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Päi­vän jär­jes­ti Kars­tu­lan kap­pe­li­seu­ra­kun­ta, mu­ka­na oli… 

Jut­tuun

ELOKUUN KUULUMISIA

Ko­ti­pir­tis­sä on her­ku­tel­tu jää­te­löl­lä, ul­koil­tu ja nau­tit­tu elo­kui­sis­ta läm­pi­mis­tä päi­vis­tä. Pi­ha­ko­das­sa on pais­tet­tu let­tu­ja ja juotu… 

Jut­tuun

HEINÄKUUN KUULUMISIA

Asuk­kaat ovat viet­tä­neet hei­nä­kuus­sa ke­sä­lo­maa toi­min­ta­kes­kuk­sen ol­les­sa kiin­ni. Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on muun muas­sa pe­lat­tu bin­goa, tehty… 

Jut­tuun

AVOIMET TYÖPAIKAT

Kar­pa­lo­ko­deil­la on avoi­me­na yh­teen­sä 3 paik­kaa, ha­kuai­ka 31.7.2022 as­ti. Kat­so päi­vi­te­tyt hen­ki­lös­tö­etum­me. Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön Kar­pa­lo­ko­dit tarjoaa… 

Jut­tuun

KESÄKUUN KUULUMISIA

Ke­sä­kuus­sa Kar­pa­lo­ko­deil­la on vie­tet­ty pal­jon ai­kaa ul­ko­na se­kä pe­lat­tu eri­lai­sia pe­le­jä. Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lon vä­ki as­kar­te­li kesäisiä… 

Jut­tuun