VIERAILUKIELTO KOIVURANNAN PALVELUTALOLLA 10.–17.1.2022

Saa­ri­kan tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri on aset­ta­nut Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lon vie­rai­lu­kiel­toon 10.–17.1.2022 hen­ki­lös­tös­sä il­men­neen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan vuok­si. Vie­rai­lu­kiel­lol­la py­ri­tään eh­käi­se­mään uusien… 

Jut­tuun

JOULUKUUN KUULUMISIA

Jou­lu­kuus­sa vie­tet­tiin en­sin pik­ku­jou­lu­ja. Oh­jel­mis­sa oli muun muas­sa jou­lui­sia tie­to­vi­so­ja, jou­lu­ru­no­jen lausun­taa se­kä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki… 

Jut­tuun

JOULUTERVEHDYS

Kar­pa­lo­ko­tien vä­ki toi­vot­taa kai­kil­le hy­vää jou­lua! Kar­pa­lo­ko­deil­la on val­mis­tau­dut­tu jou­lun viet­toon ko­ris­te­le­mal­la, lei­po­mal­la, kuun­te­le­mal­la ja laulamalla… 

Jut­tuun

MARRASKUUN KUULUMISIA

Ko­ti­pir­tis­sä on muun muas­sa säes­tet­ty ryt­mi­soit­ti­mil­la ja lau­let­tu, poh­dis­kel­tu ar­voi­tuk­sia ja pi­det­ty tie­to­vi­saa, maa­lat­tu ve­si­vä­reil­lä sekä… 

Jut­tuun

LOKAKUUN KUULUMISIA

Lo­ka­kuus­sa on tou­hut­tu mo­nen­lais­ta. Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on teh­ty yh­des­sä tal­via­se­tel­mia ja ri­pus­tet­tu kausi­va­lo­ja pi­me­ne­vien päi­vien iloksi,… 

Jut­tuun

SYYSKUUN KUULUMISIA

Syys­kuun ko­ho­koh­ta oli Ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­päi­vä. Mu­ka­na oli va­paa­eh­toi­sia avus­ta­jia Elä­ke­lii­ton Kars­tu­lan yh­dis­tyk­ses­tä ja Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki… 

Jut­tuun