TOUKOKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on ul­koil­tu ja nau­tit­tu au­rin­gos­ta, pe­lat­tu pi­ha­pe­le­jä ja is­tu­tet­tu kuk­kia. Koi­vu­ran­nas­sa on myös tans­sit­tu ja…

Jut­tuun

HUHTIKUUN KUULUMISIA

Koi­vu­ran­nas­sa ar­vuu­tel­tiin jäi­den läh­te­mis­tä ja oi­kein ar­van­neet sai­vat or­vo­kit pal­kin­nok­si. Per­jan­tai­na vie­tet­tiin vap­pua muun muas­sa pe­laa­mal­la…

Jut­tuun

KESÄKAMPANJA NUORILLE: Tule meille töihin, me tarjoamme asumisen

KARPALOKOTIEN KESÄKAMPANJA: Al­le 29-vuo­­tias lä­hi­hoi­ta­ja tai so­sio­no­mi — tu­le ke­säk­si töi­hin, me tar­joam­me asu­mi­sen   Tu­le…

Jut­tuun

MAALISKUUN KUULUMISIA JA PÄÄSIÄISEN VIETTOA

Maa­lis­kuus­sa on ko­ris­tel­tu ja as­kar­rel­tu pää­siäis­tä var­ten, lai­tet­tu rai­ruo­hoa kas­va­maan, ul­koil­tu ja lenk­keil­ty. Koi­vu­ran­nas­sa on myös…

Jut­tuun

AVOIMET TYÖPAIKAT / PÄIVITETTY 15.3.

Kar­pa­lo­ko­deil­la on avoi­me­na yh­teen­sä 3 paik­kaa, ha­kuai­ka 31.3.2021 as­ti. Kar­pa­lo­ko­deil­la vä­li­te­tään hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta ja tar­joam­me viih­tyi­sän…

Jut­tuun

HELMIKUUN KUULUMISIA

Hel­mi­kuus­sa on lei­vot­tu ru­ne­ber­gin­tort­tu­ja ja las­kiais­pul­lia, vie­tet­ty ys­tä­vän­päi­vää her­ku­tel­len Kars­tu­lan Mar­tat ry:n lah­joit­ta­mil­la lei­von­nai­sil­la se­kä lä­he­tet­ty…

Jut­tuun