TAMMIKUUN KUULUMISIA

Vuo­si on al­ka­nut yk­si­köis­sä rat­toi­sas­ti. Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tis­­sä on lei­vot­tu jou­lun jäl­keen taas kor­va­puus­te­ja, kuun­nel­tu musiik­kia ja Topeliuksen… 

Jut­tuun

JOULUKUUN KUULUMISIA

Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tis­­sä se­kä Koi­vu­ran­nas­sa jär­jes­tet­tiin pik­ku­jou­lut asuk­kail­le yh­des­sä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n kans­sa. Jou­lu­kuus­sa vie­tet­tiin myös itsenäisyyspäivää… 

Jut­tuun

HYVÄN JOULUN TOIVOTUS JA TIETOA HENKILÖSTÖMUUTOKSISTA 1.1.2021 ALKAEN

Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tin pal­ve­lu­vas­taa­va Reet­ta Ru­ta­nen siir­tyy toi­sen työ­nan­ta­jan teh­tä­viin 1.1.2021 al­kaen. Ree­tan seu­raa­ja­na jat­kaa teh­tä­väs­sä jo aiemminkin… 

Jut­tuun

MARRASKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on aloi­tel­tu jou­lu­val­mis­te­lu­ja jo mar­ras­kuus­sa. Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tis­­sä on val­mis­tet­tu laa­ti­koi­ta ja jou­lu­lei­von­nai­sia. Jou­lu­pu­kil­le­kin on jo ensimmäiset… 

Jut­tuun

TIEDOTE 20.11. / KORONAVIRUS

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus COVID-19 tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian ai­ka­na  Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen le­viä­mi­nen ris­ki­ryh­mien asumispalveluyksiköissä… 

Jut­tuun

LOKAKUUN KUULUMISIA

Vii­kon­lop­pu­na juh­lit­tiin hal­lowee­nia ja vie­tet­tiin py­häin­päi­vää. Osa asuk­kais­ta vei kynt­ti­löi­tä hau­doil­le ja yh­des­sä her­ku­tel­tiin hy­väl­lä ruoalla… 

Jut­tuun