TOUKOKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on nau­tit­tu au­rin­gos­ta ja ke­säi­sis­tä päi­vis­tä ul­koil­len se­kä viet­tä­mäl­lä ai­kaa pi­ha­pii­ris­sä. Ko­ti­pir­tin vä­ki on pais­ta­nut mak­ka­raa ja voh­ve­lei­ta pi­ha­ko­das­sa, kun taas Koi­vu­ran­nas­sa on pi­det­ty seu­ra­kun­ta­ker­hoa se­kä kah­vi­tel­tu ja pe­lat­tu pe­le­jä ta­ka­pi­han te­ras­sia­lu­eel­la. Koi­vu­ran­nan vä­ki kä­vi myös po­ru­kal­la kau­pas­sa ja Lä­hi­kon­tis­sa her­kut­te­le­mas­sa, se­kä osa asuk­kais­ta osal­lis­tui jäl­leen Ko­ti­pir­tis­sä jär­jes­tet­tä­vään musiik­ki­ker­hoon. Ko­ti­pir­tin tu­kia­sun­to­lai­set oli­vat ret­kel­lä Sei­nä­joen Idea­par­kis­sa toi­min­ta­kes­kuk­sen väen kans­sa. Yk­si­köis­sä on myös muun muas­sa as­kar­rel­tu ja lai­tet­tu sa­laat­tia, her­nei­tä ja ke­hä­kuk­kaa kas­va­maan asuk­kai­den kans­sa se­kä jat­ket­tu lin­tu­jen bon­gaus­ta ja pe­lat­tu kesäbingoa.

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä hy­vien ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­sien ää­rel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .