KESÄKUUN KUULUMISIA

Ke­sä­kuus­sa on tans­sit­tu ja lau­let­tu ka­rao­kea, kuun­nel­tu toi­ve­lau­lu­ja ja kat­sel­tu musiik­ki­vi­deoi­ta, ul­koi­tu ja käy­ty to­ril­la, gril­lat­tu ja pais­tet­tu let­tu­ja, as­kar­rel­tu, vä­ri­tet­ty, is­tu­tet­tu kuk­kia, pe­lat­tu bin­goa ja juh­lit­tu juhannusta.

Ju­han­nus­vii­kol­la asuk­kail­le jär­jes­tet­tiin myös ke­sä­ret­ki Här­män kyl­py­lään yh­des­sä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n kans­sa. Kyl­py­läs­sä vie­tet­tiin ai­kaa ren­tou­tuen, ul­koil­len, ui­den se­kä naut­tien hy­väs­tä ruo­as­ta. Il­lal­la viih­dyt­tiin vie­lä tans­sin pyör­teis­sä ja mat­kal­la py­säh­dyt­tiin Kes­ki­sen Ky­lä­kaup­paan eli Tuu­riin ostoksille.

Li­sää ke­sän kuu­lu­mi­sia taas en­si kuun vaihteessa!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä hy­vien ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­sien ää­rel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 1 asun­to, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Män­ty­lä

  • 1 asun­to, 2h+k (58m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet