Enonranta

Enon­ran­nan ri­vi­ta­lo on juu­ri so­pi­va va­lin­ta si­nul­le, jo­ka ha­luat te­ras­sin jär­vi­nä­kö­alal­la ja tar­vit­set pal­jon tu­kea ar­jes­sa­si. Veh­reä rin­ne las­keu­tuu Pää­jär­ven ran­taan, jos­sa ke­säi­sin voit bon­gail­la lin­tu­jen li­säk­si myös lenk­kei­li­jöi­tä ja ma­ton­pe­si­jöi­tä. Enon­ran­nas­sa saat lä­hei­sen kos­ke­tuk­sen kars­tus­lai­seen luontoon.

Ter­veys­kes­kuk­sen lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­vat yk­siöt ovat uusia ja täy­del­li­ses­ti in­va­mi­toi­tet­tu­ja. Asun­not ovat myös pa­lo­tur­val­li­sia ja nii­hin on mah­dol­lis­ta saa­da usei­ta ko­ti­hoi­don käyn­te­jä päivittäin.

Ri­vi­ta­lon hel­me­nä toi­mii pää­dys­sä ole­va in­va­mi­toi­tet­tu sau­na- ja pe­su­tu­pa, jon­ne pää­see hel­pos­ti myös pyörätuolilla.

Kohteen yhteystiedot

Osoite: Hämeenpurontie 3E, 43500 Karstula
Puhelinnumero: 044 459 6621
Yhteyshenkilö: Airi Hokkanen
Sähköposti:
Kiinteistöhuolto: Karhus Oy (0400 660 780)