Enonrinne

Enon­rin­teen ri­vi­ta­lo si­jait­see ter­veys­kes­kuk­sen lä­hei­syy­des­sä. Si­jain­nin kruu­naa yk­siöis­tä avau­tu­va upea jär­vi­nä­kö­ala Pää­jär­vel­le. Ke­säi­sin voit ihas­tel­la si­ni­sen jär­ven väl­ket­tä ja tal­vi­sin kat­soa reip­pai­den hiih­tä­jien taivaltamista.

Enon­rin­teen asun­not ovat yk­siöi­tä, ja ne ovat siis­tis­sä kun­nos­sa. Enon­rin­ne on oi­kea vaih­toeh­to si­nul­le, jo­ka ha­luat hy­vää pe­rus­a­su­mis­ta. Meil­le on tär­ke­ää, et­tä jo­kai­sel­la on kat­to pään pääl­lä, ei­kä ra­ha saa ol­la sil­le es­tee­nä. Sik­si tar­joam­me­kin edul­lis­ta asu­mis­ta Enonrinteellä.

Ri­vi­ta­lon ym­pä­ris­tö on haas­ta­va pal­jon apu­vä­li­nei­tä käyt­tä­väl­le hen­ki­löl­le. Suo­sit­te­lem­me asun­to­ja si­nul­le, jo­ka olet oma­toi­mi­nen liikkuja.

Kohteen yhteystiedot

Osoite: Hämeenpurontie 3E, 43500 Karstula
Puhelinnumero: 044 459 6621
Yhteyshenkilö: Airi Hokkanen
Sähköposti:
Kiinteistöhuolto: Karhus Oy (0400 660 780)