Linnunlaulu

Lin­nun­lau­lun uusi ker­ros­ta­lo si­jait­see Kars­tu­lan kes­kus­tan yti­mes­sä. Näin ol­len kau­pat, ap­teek­ki ja pan­kit ovat lä­hel­lä si­nua. Kes­kei­ses­tä si­jain­nis­ta huo­li­mat­ta voit asua Lin­nun­lau­lus­sa tur­val­li­ses­ti, sil­lä ker­ros­ta­lon alao­vi pi­de­tään ai­na lu­kos­sa, jot­ta ul­ko­puo­li­set ei­vät pää­se häi­rit­se­mään rau­haa­si.

Es­teet­tö­myys on otet­tu Lin­nun­lau­lus­sa hy­vin huo­mioon, sil­lä alao­vi ava­taan säh­köi­ses­ti, ta­los­sa on ti­la­va his­si ja poh­ja­rat­kai­sus­sa on otet­tu huo­mioon käy­tän­nöl­li­syys. Var­mis­tam­me sen, et­tä si­nun on help­po liik­kua ko­to­na­si.

Lin­nun­lau­lun asun­not ovat jo­ko ti­la­via kak­sioi­ta tai yk­siö, ja osas­sa asun­nois­ta on sau­na. Kos­ka ker­ros­ta­lo on uusi, kaik­ki asun­not ovat moit­teet­to­mas­sa kun­nos­sa.

 

Va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja 1 (3.6.2021):

2h+k+s (51m²)

Kohteen yhteystiedot

Osoite: Virastotie 8, 43500 Karstula
Puhelinnumero: 044 459 6621
Yhteyshenkilö: Airi Hokkanen
Sähköposti: if.ti1624463294dokol1624463294aprak1624463294@oita1624463294as1624463294
Kiinteistöhuolto: Karhus Oy (0400 660 780)