Syksyn tapahtumia

Eri­tyi­set olympialaiset

Kar­pa­lo­ko­deil­la on ol­lut vauh­di­kas syk­sy, jo­ka pol­kais­tiin käyn­tiin eri­tyi­sil­lä olym­pia­lai­sil­la syys­kuus­sa. Eri­tyi­set olym­pia­lai­set jär­jes­tet­tiin yh­teis­työs­sä Kar­pa­lo­ko­tien ja Kars­tu­lan toi­min­ta­kes­kuk­sen kans­sa Kars­tu­lan ur­hei­lu­ken­täl­lä. Pai­kal­le saa­pui noin 60 osal­lis­tu­jaa Kars­tu­las­ta, Saa­ri­jär­vel­tä, Äh­tä­ris­tä ja Kyyjärveltä.

La­jei­na eri­tyi­sis­sä olym­pia­lai­sis­sa oli tur­bo­kei­häs, kävely/juoksu, pyö­rä­tuo­li­ke­laus se­kä pi­tuus­hyp­py. Ta­pah­tu­mas­sa oli myös va­paa­eh­toi­sia ja opis­ke­li­joi­ta avustamassa.

Ta­pah­tu­ma on­nis­tui to­del­la hy­vin, ja pai­kal­lao­li­jat pää­si­vät use­aan ot­tee­seen to­dis­ta­maan iloa ja lii­kun­nan rie­mua. Osal­lis­tu­jat esit­ti­vät jo­pa toi­veen sii­tä, et­tä täl­lai­sen ta­pah­tu­man voi­si jär­jes­tää vuosittain.

Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan piispantarkastus

Lo­ka­kuun isoin ta­pah­tu­ma puo­les­taan oli La­puan hiip­pa­kun­nan piis­pan Si­mo Peu­ran vie­rai­lu Koi­vu­ran­nas­sa Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan piis­pan­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä. Mu­ka­na ta­pah­tu­mas­sa oli Kar­pa­lo­ko­tien väen li­säk­si piis­pan vai­mo se­kä Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan työntekijöitä.

Koi­vu­ran­nas­sa piis­pa kät­te­li jo­kai­sen asuk­kaan, ja toi­min­nan­joh­ta­ja Ai­ri esit­te­li sää­tiön ja Kar­pa­lo­ko­tien toi­min­taa ja pal­ve­lui­ta vie­rail­le. Vie­rai­lun lo­puk­si kirk­ko­her­ra pi­ti ly­hyen har­tau­den ja piis­pa siu­na­si kaik­ki pai­kal­lao­li­jat. Piis­pa ke­hui myös hen­ki­lö­kun­nan te­ke­vän ar­vo­kas­ta työ­tä ke­hi­tysv­vam­mais­ten ja van­hus­ten hyväksi.