KESÄKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on nau­tit­tu au­rin­koi­ses­ta ke­säs­tä ja vie­tet­ty pal­jon ai­kaa ul­ko­na. Yk­si­köis­sä on pe­lat­tu ul­ko­pe­le­jä ja ruo­kail­tu ul­ko­na mm. mak­ka­raa gril­la­ten, vie­tet­ty ju­han­nus­ta ja ta­vat­tu omai­sia se­kä mui­ta lä­hei­siä tur­val­li­ses­ti pi­ha­pii­ris­sä. Koi­vu­ran­nas­sa on myös jum­pat­tu ul­ko­na se­kä käy­ty ui­mas­sa ja jäätelökioskilla.

Mi­kä­li ha­luat pääs­tä naut­ti­maan Kars­tu­lan kau­niis­ta jär­vi­mai­se­mis­ta, on sää­tiöl­lä myös tyh­jil­lään ole­via asun­to­ja Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la Enon­rin­teel­lä ja Enon­ran­nas­sa lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa se­kä ko­ti­hoi­don toi­mis­toa. Myös kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa on vie­lä yk­si hie­man isom­pi asun­to va­paa­na kaup­po­jen ja mui­den pal­ve­lui­den keskellä.

 

Va­paat asunnot:

 • Enon­ran­ta
  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Te­ras­si järvinäköalalla
 • Enon­rin­ne
  • 4 asun­toa, 1h+k, 28,5m²
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Lin­nun­lau­lu
  • 1 asun­to, 2h+k, 52,2m²
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia
 • Män­ty­lä
  • Tu­los­sa va­pai­ta asun­to­ja re­mon­tin jälkeen

 

Li­sä­tie­to­ja va­paa­na ole­vis­ta asun­nois­ta vs. toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Hok­ka­nen p. 040 322 7116 tai