KESÄKUUN KUULUMISIA

Ke­sä­kuus­sa Kar­pa­lo­ko­deil­la on vie­tet­ty pal­jon ai­kaa ul­ko­na se­kä pe­lat­tu eri­lai­sia pe­le­jä. Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lon vä­ki as­kar­te­li ke­säi­siä tai­de­teok­sia ja kä­vi Lä­hi­kon­tis­sa jää­te­löl­lä. Ko­ti­pir­tis­sä on vie­tet­ty pal­jon ai­kaa ul­ko­na musiik­kia kuun­nel­len ja kas­vi­maa­ta hoitaen.

Ke­sä­kuus­sa oli myös vuo­ros­sa Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lon hen­ki­lö­kun­nan vir­kis­tys­päi­vä, jo­ta vie­tet­tiin Ka­ra­vaa­nia­lue Isos­sa Mie­hes­sä. Oh­jel­mas­sa oli muun muas­sa mi­ni­gol­fia ja hy­vää ruo­kaa. Jo­kai­nen toi tul­les­saan jon­kin ta­va­ran, jo­ta il­man ei pär­jäi­si. Toi­set yrit­ti­vät ar­va­ta mi­kä ta­va­ra kuu­luu ke­nel­le­kin ja lo­puk­si jo­kai­nen ker­toi, mik­si ta­va­ra on it­sel­le tärkeä.

Ju­han­nuk­sen viet­to aloi­tet­tiin jo aa­to­naat­to­na Uit­to­kal­liol­la jär­jes­te­tyil­lä ju­han­nus­tans­seil­la. Ju­han­nusaat­to­na ja ‑päi­vä­nä nau­tit­tiin uusia pe­ru­noi­ta ja loh­ta, pais­tet­tiin mak­ka­raa, lei­vot­tiin ra­par­pe­ri­pii­rak­kaa se­kä her­ku­tel­tiin man­si­koil­la ja jäätelöllä.

”Taas koit­ti päi­vä kesäinen,
on mie­li ke­vyt, iloinen.
Nyt avaan luon­toon ikkunat,
päi­vän­kak­ka­rat siel kukkivat.
Oi ke­sä­aa­mun autuutta
en ajat­te­le murheita
vaan nau­tin, nau­tin kaikesta
ke­sä­aa­mun onnesta.”
- Bir­git Ahokas -

Au­rin­kois­ta heinäkuuta!

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

 • 1 asun­to, 1h +k, 28,5m²
 • Asun­not invamitoitettuja
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

 • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

 • 7 asun­toa, 2h+k (52m²) ja 1h+k (28m²)
 • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä
 • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

 • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
 • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
 • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia