MARRASKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on aloi­tel­tu jou­lu­val­mis­te­lu­ja jo mar­ras­kuus­sa. Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on val­mis­tet­tu laa­ti­koi­ta ja jou­lu­lei­von­nai­sia. Jou­lu­pu­kil­le­kin on jo en­sim­mäi­set kir­jeet kir­joi­tet­tu. Myös Koi­vu­ran­nas­sa on lei­vot­tu pi­pa­rei­ta ja jou­lu­tort­tu­ja, se­kä as­kar­rel­tu jou­lu­kort­te­ja. Lu­men saa­pu­mis­ta on odo­tet­tu ja pe­rin­tei­ses­ti ar­vail­tu, mil­loin Mus­ta­lam­pi me­nee jää­hän. Jou­lu­lau­lu­ja on kuun­nel­tu ah­ke­ras­ti ja suun­ni­tel­tu tu­le­via pikkujouluja.

Mar­ras­kuus­sa vie­tet­tiin myös isän­päi­vää muis­te­le­mal­la omaa isää ja her­kut­te­le­mal­la kak­ku­kah­veil­la, se­kä seu­rat­tiin Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­le­ja. Mar­ras­kuun hä­mä­rää on tor­jut­tu ri­pus­ta­mal­la va­lo­ja tun­nel­maa luo­maan. Yk­si­köis­sä on myös ul­koil­tu, pais­tet­tu mak­ka­raa ko­das­sa ja pe­lat­tu eri­lai­sia pe­le­jä. Sai­raan­hoi­ta­ja Mi­ra huo­leh­ti asuk­kail­le kausi-influenssarokotukset.

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lui­den kes­kel­lä. Li­säk­si meil­lä on va­paa­na yk­sit­täi­nen ri­vi­ta­lon pää­ty­kak­sio Vet­kan­kan­nan­tiel­lä, va­jaan ki­lo­met­rin pääs­sä kes­kus­tas­ta. Asun­nos­sa on myös sau­na, vaa­te­huo­ne ja te­ras­si. Li­säk­si sii­hen kuu­luu oma autopaikka.

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

 

Kar­pa­lo­ko­tien vä­ki toi­vot­ta­vaa ilois­ta jou­lun odotusta!

 

Va­paat vuokra-asunnot:

 • Enon­rin­ne
  • 5 asun­toa, 1h+k (28,5m²)
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Män­ty­lä
  • 3 asun­toa, 2h+k (52m², pin­ta­re­mont­ti 11/2020) ja 1h+k (27,8m²)
  • Asun­toi­hin teh­ty put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet
 • Lin­nun­lau­lu
  • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia
 • Vet­kan­kan­nan­tien asunto 
  • 2h+k+s+vh+terassi ja autopaikka
  • Asun­nos­sa on ilmalämpöpumppu
  • Si­jain­ti noin ki­lo­met­rin pääs­sä keskustasta