LOKAKUUN KUULUMISIA

Vii­kon­lop­pu­na juh­lit­tiin hal­lowee­nia ja vie­tet­tiin py­häin­päi­vää. Osa asuk­kais­ta vei kynt­ti­löi­tä hau­doil­le ja yh­des­sä her­ku­tel­tiin hy­väl­lä ruo­al­la se­kä nau­tit­tiin kynt­ti­län­va­lon luo­mas­ta tun­nel­mas­ta. Mai­ja­las­sa pi­det­tiin hen­gel­li­sen musii­kin toivekonsertti.

Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on myös lau­let­tu kan­san­lau­lu­ja, is­tus­kel­tu tak­ka­tu­len läm­mös­sä, vie­tet­ty pizzail­taa ja teh­ty syy­sas­kar­te­lu­ja. Oh­jaa­jam­me Jen­ni vei asuk­kaam­me no­ja­tuo­li­mat­kal­le. Koi­vu­ran­nas­sa on muun muas­sa ha­ra­voi­tu pi­haa, as­kar­rel­tu isän­päi­vä­kort­te­ja, har­joi­tet­tu ha­li­te­ra­pi­aa peh­mo­koi­ran kans­sa se­kä ul­koil­tu lo­ka­kui­ses­sa sääs­sä. Ruo­ka­sa­lin ik­ku­nois­ta on myös seu­rat­tu tark­kaan pi­ha­pii­ris­sä asus­ta­vien ora­vien syystouhuja.

 

Vuo­kra-asun­to­tar­jon­taam­me on va­pau­tu­nut sau­nal­li­nen kak­sio Lin­nun­lau­lus­sa. Li­säk­si Män­ty­lään va­pau­tuu jou­lu­kuun alus­ta kak­sio, jos­sa teh­dään vie­lä mar­ras­kuun ai­ka­na pien­tä pin­ta­re­mont­tia. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

 

Tun­nel­mal­lis­ta marraskuuta!

 

Va­paat vuokra-asunnot:

 • Enon­rin­ne
  • 5 asun­toa, 1h+k (28,5m²)
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Män­ty­lä
  • 3 asun­toa, 2h+k (52m², pin­ta­re­mont­ti 11/2020) ja 1h+k (27,8m²)
  • Asun­toi­hin teh­ty put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet
 • Lin­nun­lau­lu
  • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia