KESÄKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on nau­tit­tu ke­sä­päi­vis­tä ul­koil­len ja jää­te­löä syö­den, teh­ty voi­kuk­ka­sep­pe­lei­tä ja lai­tet­tu ke­sä­kuk­kia. Ke­sä­kuus­sa teh­tiin myös pie­ni ke­sä­ret­ki Ala­jär­vel­le, jos­sa ruo­kail­tiin Pu­nai­sel­la Tu­val­la ja vie­rail­tiin ko­tie­läin­pi­ha Neu­vo­sen ti­lal­la.  Ju­han­nuk­se­na syö­tiin uusia pe­ru­noi­ta, sil­liä ja voi­ta se­kä gril­lat­tiin mak­ka­raa ja pais­tet­tiin let­tu­ja. Osa asuk­kais­ta kä­vi ju­han­nus­tans­seis­sa Uit­to­kal­liol­la se­kä to­ri­ta­pah­tu­mas­sa Ko­pes­kaa­rel­la. Ke­sää on vie­tet­ty myös pe­la­ten, lei­poen, vals­sin tah­tiin tans­sien, sa­non­to­ja ja mie­te­lausei­ta lueskellen.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet