HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuus­sa myös asuk­kaat ovat viet­tä­neet ke­sä­lo­mia toi­min­ta­kes­kuk­sen ol­les­sa kiin­ni, osa on käy­nyt su­ku­lais­ten luo­na ky­läi­le­mäs­sä ja osa mö­kil­lä. Muu­ta­ma asu­kas on käy­nyt Wan­hois­sa Weh­keis­sä ke­sä­teat­te­ris­sa kat­so­mas­sa ”Lau­lu­jen lun­naat” ‑esi­tyk­sen. Li­säk­si Kar­pa­lo­ko­deil­la on muun muas­sa gril­lat­tu mak­ka­raa, syö­ty jää­te­löä, ul­koil­tu, pe­lat­tu lau­ta­pe­le­jä ja hei­tet­ty tik­kaa, lau­let­tu ka­rao­kea, kuun­nel­tu musiik­kia, luet­tu leh­tiä ja pi­det­ty rentoutushetkiä.

Li­sää lop­pu­ke­sän kuu­lu­mi­sia taas en­si kuun vaih­tees­sa, sii­hen as­ti läm­pöi­siä elo­kuun päiviä!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet