HELMIKUUN KUULUMISIA

Hel­mi­kuus­sa on lei­vot­tu ru­ne­ber­gin­tort­tu­ja ja las­kiais­pul­lia, vie­tet­ty ys­tä­vän­päi­vää her­ku­tel­len Kars­tu­lan Mar­tat ry:n lah­joit­ta­mil­la lei­von­nai­sil­la se­kä lä­he­tet­ty kort­te­ja läheisille.

Ko­ti­pir­tis­sä on li­säk­si vie­tet­ty pe­rä­ti vii­den asuk­kaan merk­ki­päi­viä eli ar­ki on ol­lut yh­tä juh­laa. Lä­hei­set ovat muis­ta­neet lah­joil­la ja kuk­ka­sil­la, tar­jol­la on ol­lut mui­den herk­ku­jen ohel­la mo­nen­lais­ta täytekakkua.

Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on myös har­ras­tet­tu muun muas­sa tai­de­maa­laus­ta klas­si­sen musii­kin tah­tiin. Ko­vil­la pak­ka­sil­la py­sy­tel­tiin si­säl­lä läm­pi­mäs­sä, mut­ta Ka­le­va­lan päi­vä­nä oli jo ko­mea ke­li ihail­la suo­men­lip­pua ulkosalla.

Au­rin­gon­pais­te läm­mit­tää mu­ka­vas­ti ja il­mas­sa al­kaa ole­maan ke­vään tuntua.

Mu­ka­vaa maaliskuuta!

 

Va­paat vuokra-asunnot:

 

 • Enon­rin­ne
  • 4 asun­toa, 1h+k (28,5m²)
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Män­ty­lä
  • 3 asun­toa, 2h+k (52m², pin­ta­re­mont­ti 11/2020) ja 1h+k (27,8m²)
  • Asun­toi­hin teh­ty put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet
 • Lin­nun­lau­lu
  • 2 asun­toa, 2h+k+s (51m²) ja 2h+k (50m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia

 

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .