Vapaita asuntoja Karpalokodeissa

Kar­pa­lo­ko­deis­sa on tar­jol­la 3 ke­hi­tys­vam­mais­ten palveluasumispaikkaa.

Yk­si pai­kois­ta si­jait­see Koi­vu­ran­nas­sa, jos­sa on tar­jol­la oma huo­neis­to kyl­py­huo­neel­la ja keit­tiöl­lä. Koi­vu­ran­nas­sa on ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen val­von­ta. Koi­vu­ran­nas­sa asu­kas saa va­li­ta, ha­lu­aa­ko hän elää it­se­näi­sem­min lait­ta­mal­la it­se ruo­kan­sa vai osal­lis­tua yh­tei­siin ruo­ka­het­kiin mui­den asuk­kai­den kans­sa. Koi­vu­ran­ta si­jait­see upeal­la pai­kal­la Mus­ta­lam­men ran­nan tuntumassa.

Li­sä­tie­to­ja Koi­vu­ran­nas­ta:

Pal­ve­lu­vas­taa­va Mi­ra Taavitsainen
044 532 0523

Mai­ja­las­sa on tar­jol­la 2 huo­net­ta ryh­mä­ko­dis­ta, jos­sa jae­taan asu­mi­nen mm. yh­teis­ten kylpyhuone‑, wc- ja keit­tiö­ti­lo­jen kaut­ta. Mai­ja­las­sa ele­tään yh­tei­söl­lis­tä elä­mää jo­kai­sen asuk­kaan omaa ti­laa ja huo­net­ta kun­nioit­taen. Mai­ja­la si­jait­see Kars­tu­lan kes­kus­tan tun­tu­mas­sa, jo­ten pal­ve­lut ovat lä­hel­lä asukasta.

Li­sä­tie­to­ja Mai­ja­las­ta:

Vs pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni Antinaho
044 459 6643