Maijala

Mai­ja­lan ryh­mä­ko­ti si­jait­see Kars­tu­lan kes­kus­tan tun­tu­mas­sa. Mai­ja­las­sa pää­set osak­si yh­tei­söä, jo­ka ja­kaa ar­ken­sa yh­teis­ten ruo­kai­lui­den se­kä wc- ja kyl­py­huo­ne­ti­lo­jen kaut­ta. Yh­tei­söl­li­syy­den vas­ta­pai­nok­si jo­kai­sel­la asuk­kaal­la on oma huo­ne ja it­se­mää­rää­mi­soi­keus muun muas­sa sii­tä, ha­lu­aa­ko va­paa-ai­kan­sa viet­tää omis­sa olois­saan vai yh­tei­ses­sä olohuoneessa.

Mai­ja­la on ryh­mä­ko­ti, jos­sa tun­teet saa­vat nä­kyä. On rik­kaut­ta elää ar­kea yh­tei­sös­sä, jos­sa saa ol­la täy­sin oma it­sen­sä. Vä­lit­tä­vät hoi­ta­jat kuu­lu­vat tii­viis­ti Mai­ja­lan yh­tei­söön, ja ke­säi­sin Mai­ja­lan ar­ki vil­kas­tuu reip­pais­ta kesätyöläisistä.

Mai­ja­laan kuu­luu myös sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä ole­vat tu­kia­sun­not. Tu­kia­sun­nois­sa saat asua it­se­näis­tä elä­mää tuen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. Mai­ja­lan yh­tei­söl­li­nen tun­nel­ma on vain as­ke­leen pääs­sä ko­toa­si, ja saat ruo­kail­la siel­lä sil­loin kun haluat.

Kohteen yhteystiedot

Osoite: Korpelantie 4, 43500 Karstula
Puhelinnumero: 040 836 9697
Yhteyshenkilöt: Palveluvastaava Jenni Antinaho (044 532 0555), sairaanhoitaja Tuula Mäkinen (044 532 0523)
Sähköposti: tai