Koivuranta

Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lo si­jait­see luon­non­kau­niin Mus­ta­lam­men ran­nal­la. Koi­vu­ran­nas­sa saat asua ti­la­vis­sa asun­nois­sa, jois­sa on oma keit­tiö ja kyl­py­huo­ne. Saat myös ha­lu­tes­sa­si osal­lis­tua yh­tei­siin ruo­kai­lui­hin, mi­kä­li mauk­kaan ko­ti­ruo­an tuok­su hou­kut­te­lee si­nut pai­kal­le. Ruo­kai­lu jär­jes­te­tään asuk­kai­den yh­tei­ses­sä oles­ke­lu­ti­las­sa, jos­sa voit viet­tää myös vapaa-aikaasi.

Koi­vu­ran­nas­sa si­nus­ta pi­de­tään hy­vää huol­ta ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti. Meil­lä on käy­tös­sä si­säi­nen hä­ly­tys­jär­jes­tel­mä, jo­ka mah­dol­lis­taa avun saan­nin no­peas­ti. Saat siis nuk­kua yö­si le­vol­li­ses­ti, sil­lä me vas­taam­me ko­ti­si turvallisuudesta.

Sees­tei­nen tun­nel­ma huo­kuu lä­hes ulos as­ti, kun saa­vu­taan Koi­vu­ran­nan pi­haan. Ke­nel­lä­kään ei ole kii­re, asuk­kaat ter­veh­ti­vät tu­li­joi­ta jo kau­kaa se­kä keit­tiön Pirk­ko on nau­rus­sa suin tu­li­jal­le kuin tu­li­jal­le. Voit ol­la var­ma sii­tä, et­tä olet ter­ve­tul­lut Koi­vu­ran­taan mil­loin vain.

Kohteen yhteystiedot

Osoite: Uudentalontie 15, 43500 Karstula
Puhelin: 044 459 6578
Yhteyshenkilö: Palveluvastaava / sairaanhoitaja Tiina Sainio (044 532 0523)
Sähköposti: tai