KESÄKUUN KUULUMISIA

Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on lei­vot­tu ra­par­pe­ri­pii­rak­kaa se­kä is­tu­tet­tu pie­ni kas­vi­maa, jos­sa kas­vaa ruo­ho­si­pu­lia, sa­laat­tia, her­net­tä ja pork­ka­naa. Ke­sä­kuus­sa on myös teh­ty pie­niä kä­ve­ly­lenk­ke­jä ja ke­rät­ty niit­ty­kuk­kia, sa­de­sääl­lä on luet­tu si­säl­lä kir­jo­ja ja piir­ret­ty. Myös ar­ki­set as­ka­reet on hoi­det­tu ja sen jäl­keen nau­tit­tu juhannuksesta.

Ju­han­nuk­se­na her­ku­tel­tiin ja syö­tiin uusia pe­ru­noi­ta, gril­li­ruo­kia, loh­ta, man­si­koi­ta, bri­ta­kak­kua se­kä jää­te­löä. Koi­vu­ran­nas­sa asuk­kaat te­ki­vät ju­han­nus­tai­ko­ja ja toi­min­ta­kes­kuk­sel­la käy­vät asuk­kaat kä­vi­vät myös Uit­to­kal­liol­la juhannustansseissa.

 

Li­sää kuu­lu­mi­sia en­si kuussa,

au­rin­kois­ta heinäkuuta!

 

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­rin­ne

  • 1 asun­to, 1h+k (28,5m²)
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 1 asun­to, 2h+k (52m²)
  • Asun­toon teh­ty pin­ta- ja put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se