HUHTIKUUN KUULUMISIA

Koi­vu­ran­nas­sa ar­vuu­tel­tiin jäi­den läh­te­mis­tä ja oi­kein ar­van­neet sai­vat or­vo­kit pal­kin­nok­si. Per­jan­tai­na vie­tet­tiin vap­pua muun muas­sa pe­laa­mal­la vap­pu­bin­goa, jon­ka jäl­keen juo­tiin kah­vit ja si­mat, se­kä her­ku­tel­tiin it­se lei­vo­tuil­la munkeilla.

Myös Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä juh­lit­tiin vap­pua ja her­ku­tel­tiin si­mal­la, mun­keil­la ja pit­sal­la. Tu­ki­sa­sun­noil­la Tert­tu neu­loi it­se oman vappuhatun.

Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on kuun­nel­tu Lo­tan ja pa­pan ko­ro­na­lau­lu­ja se­kä pais­tet­tu let­tu­ja ko­das­sa. Huh­ti­kuus­sa on myös luet­tu kir­jo­ja, pe­lat­tu ja ul­koil­tu iloi­ten läm­pe­ne­vis­tä päivistä.

Au­rin­kois­ta ke­sän odotusta!

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­rin­teel­lä ja Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man ja ko­ti­hoi­don toi­mis­ton lä­hei­syy­des­sä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­rin­ne

  • 1 asun­to, 1h+k (28,5m²)
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 2h+k (52m², pin­ta­re­mont­ti 11/2020) ja 1h+k (27,8m²)
  • Asun­toi­hin teh­ty put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet