HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuun hel­tei­siä päi­viä on vie­tet­ty Koi­vu­ran­nas­sa muun muas­sa pe­lai­le­mal­la pi­ha­pe­le­jä ja ul­koi­le­mal­la, vä­rit­tä­mäl­lä se­kä mais­te­le­mal­la ja pa­kas­ta­mal­la man­si­koi­ta. Osa asuk­kais­ta kä­vi myös ke­sä­teat­te­ris­sa avus­ta­jan kans­sa. Myös Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on pe­lat­tu pi­ha­pe­le­jä, ul­koil­tu, vä­ri­tet­ty ja piir­rel­ty, se­kä kuun­nel­tu niin van­ho­ja kuin uusia iskelmiä.

Hei­nä­kuun ko­ho­koh­ta oli Ko­ti­pir­tin asuk­kaan syn­ty­mä­päi­vät ja omais­ten jär­jes­tä­mä yl­lä­ty­se­siin­ty­jä Tom­mi Soi­din­mä­ki. Syn­ty­mä­päi­vä­juh­lis­sa oli tar­jol­la eri­lai­sia herk­ku­ja ja myös muut asuk­kaat se­kä hen­ki­lö­kun­ta pää­si­vät naut­ti­maan musii­kis­ta ja juh­lis­ta. Myös Koi­vu­ran­nas­ta oli muu­ta­ma asu­kas kuun­te­le­mas­sa, kun Soi­din­mä­ki ve­ti hie­non pi­ha­kon­ser­tin. Kii­tos omai­sil­le Kar­pa­lo­ko­tien väen puolesta!

Hei­nä­kuun hel­teet ovat nyt vaih­tu­neet elo­kuun sa­tei­siin, mut­ta vie­lä on ke­sää jäl­jel­lä. Elo­kuun kuu­lu­mi­sia päi­vi­te­tään si­vuil­le taas kuun vaihteessa.

Sii­hen as­ti, ilois­ta elokuuta!

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä.

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

 

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­rin­ne

  • 1 asun­to, 1h+k (28,5m²)
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 1 asun­to, 2h+k (52m²)
  • Asun­toon teh­ty pin­ta- ja put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet