Marraskuun kuulumisia

Mar­ras­kuun tapahtumia:

 • 5.11. Kars­tu­lan kun­nan lii­kun­na­noh­jaa­ja He­li Ala­pi­ha kä­vi oh­jaa­mas­sa Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la tuolijumpan.
 • 7.11. Kä­vim­me ka­rao­ke-tans­seis­sa Wan­hois­sa-Weh­keis­sä yh­des­sä toi­min­ta­kes­kuk­sen kanssa.
 • 14.11.  Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan har­taus­het­ki Koivurannassa
 • 21.11. Vie­tim­me Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­kiyh­dis­tyk­sen kans­sa yh­tei­siä pik­ku­jou­lu­ja Kotipirtissä.
 • 22.11. Las­ten oi­keuk­sien vii­kon kun­niak­si osal­lis­tuim­me myös Lap­si mu­kaan töi­hin ‑päi­vään. Lap­set pää­si­vät muun muas­sa sii­voa­maan Ko­ti­pir­tin akvaa­rio­ta se­kä pe­lai­le­maan asuk­kai­dem­me kanssa.
 • 27.11. Rip­pi­kou­lu­lai­sen ja hä­nen rip­pi­pap­pin­sa jär­jes­tä­mä eh­tool­li­nen ja har­taus­het­ki Koivurannassa
 • 29.11. Omais­ten il­ta Koi­vu­ran­nas­sa, tervetuloa!

Tu­le­via tapahtumia:

 • 5.12. Ter­ve­tu­loa omais­ten il­taan Kotipirttiin
 • 13.12. Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan jou­lu­kirk­ko ja puurojuhla
 • 19.12. Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan har­taus­het­ki ja jou­lu­lau­lu­ja Koivurannassa

Kuu­lu­mi­sia:

 • Ko­ti­pirt­ti-Mai­ja­las­sa on päi­vi­tet­ty apu­vä­li­nei­tä: suih­ku­tuo­li ja kak­si pyö­rä­tuo­lia uusittiin.
 • Asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta ovat saa­neet suo­si­tus­ten ja §48 mu­kai­sen influenssa-rokotuksen.
 • Hen­ki­lö­kun­nal­le on lä­he­tet­ty In­vest in Staff ‑hank­keen hen­ki­lö­ky­se­ly, jol­la kar­toi­te­taan osaa­mi­sen ja työyh­tei­sön toi­min­nan kehittämistarpeita

Il­moi­tuk­set: