Marraskuun kuulumisia

Mar­ras­kuun ta­pah­tu­mia:

 • 5.11. Kars­tu­lan kun­nan lii­kun­na­noh­jaa­ja He­li Ala­pi­ha kä­vi oh­jaa­mas­sa Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la tuo­li­jum­pan.
 • 7.11. Kä­vim­me ka­rao­ke-tans­seis­sa Wan­hois­sa-Weh­keis­sä yh­des­sä toi­min­ta­kes­kuk­sen kans­sa.
 • 14.11.  Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan har­taus­het­ki Koi­vu­ran­nas­sa
 • 21.11. Vie­tim­me Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­kiyh­dis­tyk­sen kans­sa yh­tei­siä pik­ku­jou­lu­ja Ko­ti­pir­tis­sä.
 • 22.11. Las­ten oi­keuk­sien vii­kon kun­niak­si osal­lis­tuim­me myös Lap­si mu­kaan töi­hin -päi­vään. Lap­set pää­si­vät muun muas­sa sii­voa­maan Ko­ti­pir­tin akvaa­rio­ta se­kä pe­lai­le­maan asuk­kai­dem­me kans­sa.
 • 27.11. Rip­pi­kou­lu­lai­sen ja hä­nen rip­pi­pap­pin­sa jär­jes­tä­mä eh­tool­li­nen ja har­taus­het­ki Koi­vu­ran­nas­sa
 • 29.11. Omais­ten il­ta Koi­vu­ran­nas­sa, ter­ve­tu­loa!

Tu­le­via ta­pah­tu­mia:

 • 5.12. Ter­ve­tu­loa omais­ten il­taan Ko­ti­pirt­tiin
 • 13.12. Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan jou­lu­kirk­ko ja puu­ro­juh­la
 • 19.12. Kars­tu­lan seu­ra­kun­nan har­taus­het­ki ja jou­lu­lau­lu­ja Koi­vu­ran­nas­sa

Kuu­lu­mi­sia:

 • Ko­ti­pirt­ti-Mai­ja­las­sa on päi­vi­tet­ty apu­vä­li­nei­tä: suih­ku­tuo­li ja kak­si pyö­rä­tuo­lia uusit­tiin.
 • Asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta ovat saa­neet suo­si­tus­ten ja §48 mu­kai­sen influens­sa-ro­ko­tuk­sen.
 • Hen­ki­lö­kun­nal­le on lä­he­tet­ty In­vest in Staff -hank­keen hen­ki­lö­ky­se­ly, jol­la kar­toi­te­taan osaa­mi­sen ja työyh­tei­sön toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta

Il­moi­tuk­set:

 • Va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja meil­lä on täl­lä het­kel­lä 7.
  • Kak­si si­jait­see Enon­ran­nas­sa ja nel­jä Enon­rin­teel­lä.
  • Li­säk­si uusin vuo­kraus­koh­teem­me on vuo­krat­ta­vis­sa 1.12.2019 al­kaen. Ky­sees­sä on ri­vi­ta­lo­kak­sio (55 m²) osoit­tees­sa Vet­kan­kan­nan­tie 4.
 • Tar­vit­sem­me jat­ku­vas­ti ly­hy­tai­kai­sia si­jai­suuk­sia te­ke­mään lä­hi­hoi­ta­jien töi­tä. Li­säk­si tu­los­sa on kuu­den kuu­kau­den vuo­rot­te­lu­va­paan si­jai­suus al­kaen 1.1.2020.
 • Ota yh­teyt­tä Ai­riin (044 4596621 tai ai­ri.if.ti1601020562dokol1601020562aprak1601020562@nena1601020562kkoh1601020562), mi­kä­li kiin­nos­tuit vuo­kra-asun­nois­tam­me tai si­jai­suuk­sien te­ke­mi­ses­tä.