Vierailut yksiköissämme kielletty

Vie­rai­lut kai­kis­sa yk­si­köis­säm­me on nyt kiel­let­ty hal­li­tuk­sen lin­jaus­ten mukaan.

Päi­vi­täm­me tar­kem­pia tie­to­ja si­vuil­lem­me myöhemmin.