Toiminnanjohtaja suorassa TE-live lähetyksessä 18.1.2023 klo 14 alkaen (tulossa myös tallenne)

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön ja Kar­pa­lo­ko­tien toi­min­nan­joh­ta­ja Ai­ri Hok­ka­nen on tä­nään 18.1.2023 suo­ras­sa TE-li­ve lä­he­tyk­ses­sä klo 14 alkaen.

Kar­pa­lo­ko­deil­le hae­taan täl­lä­kin het­kel­lä so­sio­no­mia ja lä­hi­hoi­ta­jia va­ki­tui­siin työ­suh­tei­siin Ko­ti­pirt­tiin se­kä Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­le. Lä­he­tyk­ses­sä Ai­ri ker­too Kar­pa­lo­ko­tien toi­min­nas­ta, li­säk­si kuul­laan työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sia se­kä kur­kis­te­taan yk­si­köi­den sisälle.

Pää­set seu­raa­maan li­ve-lä­he­tys­tä osoit­tees­sa https://te-live.fi/lahetykset/ezu-l8vgL

Lä­he­tyk­ses­tä tu­lee myös tal­len­ne, jo­ka on kat­sot­ta­vis­sa sa­mas­sa osoit­tees­sa suo­ran lä­he­tyk­sen jälkeen.