JOULUTERVEHDYS

Kar­pa­lo­ko­tien vä­ki toi­vot­taa kai­kil­le hy­vää joulua!

Kar­pa­lo­ko­deil­la on val­mis­tau­dut­tu jou­lun viet­toon ko­ris­te­le­mal­la, lei­po­mal­la, kuun­te­le­mal­la ja lau­la­mal­la jou­lu­lau­lu­ja, pa­ke­toi­mal­la lah­jo­ja se­kä mo­nin muun ta­voin. On­pa jou­lua odo­tel­les­sa vie­tet­ty myös pikkujouluja…

Yk­si­köi­den jou­lun­ajan se­kä vuo­den­vaih­teen kuu­lu­mi­sia voit lu­kea myö­hem­min li­sää verk­ko­si­vuil­lam­me. Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta ni­mel­lä Kar­pa­lo­ko­dit.

Kes­ki-Suo­men alu­een ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta­ti­lan­teen vuok­si pyy­däm­me mah­dol­li­sia vie­rai­li­joi­ta huo­mioi­maan tur­val­li­sen vie­rai­lun oh­jeet myös jou­lun­ai­ka­na. Tu­let­han vie­rai­lul­le vain ter­vee­nä ja oi­reet­to­ma­na, huo­leh­dit kä­si­hy­gie­nias­ta, käy­tät suu­ne­nä­suo­jain­ta liik­kues­sa­si yk­si­kös­sä ja pi­dät tur­va­vä­lin mui­hin asuk­kai­siin se­kä hen­ki­lö­kun­taan ai­na kun se on mah­dol­lis­ta. Suu­ne­nä­suo­jai­men saat yk­si­kös­tä, hen­ki­lö­kun­ta neu­voo ja opas­taa tarvittaessa.

Toi­mis­ton vä­ki lo­mai­lee 22.–23.12., jou­lun­py­hi­nä yh­tey­de­no­tot suo­raan yksiköihin:

Koi­vu­ran­nan palvelutalo
044 459 6578

Ko­ti­pirt­ti
040 836 9029

Mai­ja­la
040 836 9697

 

Hy­vää jou­lua ja on­nel­lis­ta uut­ta vuot­ta 2022!

Toi­vot­taa Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön ja Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunta