Helmikuun kuulumisia

Hel­mi­kuun tapahtumia:

  • 1.2. Lau­loim­me ka­rao­kea Kotipirtti-Maijalassa.
  • 6.2. Koi­vu­ran­nas­sa oli kin­ke­rit. Mu­ka­na oli Kars­tu­lan seu­ra­kun­nas­ta kirk­ko­her­ra Sep­po Tiai­nen ja kant­to­ri Jou­ni Mäkinen.
  • 8.2. Poh­dim­me Ko­ti­pirt­ti-Mai­ja­las­sa si­tä, mil­lai­nen on hy­vä ys­tä­vä. Teim­me myös ystävänpäiväaskarteluja.
  • 13.2. Olim­me po­ru­kal­la Nät­ti­Jus­sin Ys­tis­discos­sa, jos­sa mei­tä viih­dyt­ti musii­kil­la DJ-Etutukka.
  • 15.2. Ko­ti­pirt­ti-Mai­ja­las­sa pe­lat­tiin lau­ta­pe­le­jä ja ker­rot­tiin vitsejä.
  • 18.2. Lii­kun­na­noh­jaa­ja He­li Ala­pi­ha kä­vi pi­tä­mäs­sä Koi­vu­ran­nan ker­hos­sa rei­pas­ta tuolijumppaa.
  • 22.2. Ko­ti­pirt­ti-Mai­ja­las­sa lei­vot­tiin pul­lia las­kiai­sen merkeissä.
  • 25.2. Koi­vu­ran­nas­sa vie­tet­tiin las­kiais­ta pe­la­ten lau­ta­pe­le­jä ja ker­toen arvoituksia.

Kuu­lu­mi­sia:

  • Suun­nit­teil­la vie­lä hel­mi­kuus­sa mm. mak­ka­ran­pais­toa ja yh­des­sä­oloa ko­dal­la se­kä kar­kaus­päi­vä­nä elo­ku­vail­ta asukkaille.
  • Hen­ki­lö­kun­ta on ol­lut mu­ka­na In­vest in Staff-hank­kees­sa, jos­ta kuu­lem­me li­sää myöhemmin.