Joulukuun ja tammikuun kuulumisia

Jou­lu­kuun ja tam­mi­kuun tapahtumia:

  • 5.12. Omais­ten il­ta Kotipirtti-Maijalassa
  • 13.12. Jou­lu­juh­la Kars­tu­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Kir­kos­sa oli har­taus ja hie­no Lucia-kul­kue. Seu­ra­kun­ta­ta­lol­la oli jou­luis­ta oh­jel­maa, jou­lu­pu­kin vie­rai­lu se­kä lou­naak­si rii­si­puu­roa ja torttukahvit.

Kuu­lu­mi­sia:

  • Lä­hei­set ovat asuk­kail­lem­me erit­täin tär­kei­tä. Jou­lu­kuus­sa yk­si­köis­säm­me kä­vi pal­jon vie­rai­ta ja lä­hei­siä. He toi­vat asuk­kail­le jou­lu­muis­ta­mi­sia se­kä hy­vää miel­tä. Vie­tim­me jou­lun py­hiä rau­hal­li­sis­sa mer­keis­sä naut­tien mait­ta­vis­ta jou­lu­ruois­ta ja yhdessäolosta.
  • Tam­mi­kuus­sa vie­tim­me Koi­vu­ran­nas­sa asuk­kai­den kans­sa ai­kaa mm. lu­ke­mal­la, pe­laa­mal­la bin­goa, lei­po­mal­la yh­des­sä pit­saa se­kä pe­ru­na­ries­ko­ja. Asuk­kai­den ar­ki on jat­ku­nut töis­sä ja har­ras­tuk­sis­sa käyden.