HALLITUKSEN ILTAKOULU

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön hal­li­tuk­sen jä­se­net ko­koon­tui­vat 20.3.2024 viet­tä­mään vuo­sit­tais­ta il­ta­kou­lua. Il­ta­kou­lus­sa esi­tel­tiin sää­tiön toi­min­taa myös uusil­le jä­se­nil­le se­kä kes­kus­tel­tiin ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, teh­tä­vis­tä ja haasteista.

Ku­vas­sa va­sem­mal­ta oi­keal­le: Ka­ri Sal­mi­nen (pu­heen­joh­ta­ja), Ta­pa­ni Lah­ti (jä­sen – Kars­tu­lan So­ta­ve­te­raa­nit Ry), Lee­na Mal­mi (va­ra­jä­sen), Gun­nar Mu­ho­nen (jä­sen – Kars­tu­lan kun­nan van­hus­neu­vos­to), Ai­ri Hok­ka­nen (hal­li­tuk­sen sih­tee­ri ja toi­min­nan­joh­ta­ja), Kirs­ti Äi­jä­nen (va­ra­jä­sen – Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry), Mir­ja Nie­mi­nen (va­ra­jä­sen – Kars­tu­lan So­ta­ve­te­raa­nit Ry), Riit­ta Sau­na-aho (va­ra­jä­sen – Kars­tu­lan kun­nan van­hus­neu­vos­to), Kris­tii­na Sip­po­la (jä­sen – Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry), Pek­ka Fri­man (jä­sen – Kars­tu­lan Seu­dun In­va­li­dit ry) ja Mat­ti Hon­ko­nen (va­ra­jä­sen – Kars­tu­lan Seu­dun In­va­li­dit ry).

Pois­sa: Tel­ler­vo Mu­ho­nen (jä­sen – Kars­tu­lan So­ta­ve­te­raa­nit Ry) ja Syl­vi Pen­na­nen (jä­sen – Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry).