Kotipirtti

Kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­vas­sa Ko­ti­pir­tin pal­ve­lu­ko­dis­sa osaa­va ja vä­lit­tä­vä hen­ki­lö­kun­ta pi­tää si­nus­ta huol­ta ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti. Pal­ve­lu­ko­dis­sa on yh­tei­söl­li­nen oles­ke­lu­ti­la, mut­ta si­nul­la on sil­ti oma huo­ne ja wc. Ko­ti­pir­til­lä on suo­jai­sa ja ko­di­kas pi­ha, jos­sa gril­li­ko­ta mah­dol­lis­taa kaik­kien osal­lis­tu­mi­sen yh­tei­siin tapahtumiin.

Ko­ti­pirt­ti on ko­din­omai­nen paik­ka asua – per­heen­jä­se­ne­si ja ys­tä­vä­si saa­vat käy­dä luo­na­si mil­loin vaan, sil­lä vi­ral­li­sia vie­rai­luai­ko­ja ei ole. Ko­din­omai­suut­ta li­sää yh­tei­set ruo­kai­lu­het­ket, jol­loin asuk­kaat pää­se­vät naut­ti­maan Mai­ja­lan puo­lel­la val­mis­te­tus­ta kotiruoasta.

Ko­ti­pir­tis­sä asues­sa­si pää­set ha­lu­tes­sa­si mu­kaan yh­tei­sil­le ret­kil­le, joi­hin myös hen­ki­lö­kun­ta osal­lis­tuu kans­sa­si. Pi­däm­me huo­len sii­tä, et­tä jo­kai­sel­la on tas­a­puo­li­nen mah­dol­li­suus osal­lis­tua yh­tei­siin tapahtumiin.

Kohteen yhteystiedot

Osoite: Korpelantie 4, 43500 Karstula
Puhelinnumero: 040 836 9029
Yhteyshenkilöt: Palveluvastaava Jenni Antinaho (044 532 0555), sairaanhoitaja Tiina Sainio (044 532 0523)
Sähköposti: tai